Biuro Projektu

Ul. Akademicka 13 pokój 501 A, 20-950 Lublin

tel./fax: 81 445 65 99

e-mail: fundusze.unijne@up.lublin.pl

Service Pack

W dniu 3 kwietnia 2013 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Condite, dotyczącą projektu pt. „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”, zgłoszonego do działania 1.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013.

Inwestycję zlokalizowano przy ul. Głębokiej na terenie istniejącego kompleksu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

W ramach projektu przewidziana jest budowa obiektu złożonego z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie pierwszego i drugiego piętra wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą.

Nowopowstałe budynki będą pełniły funkcję kliniczno-szpitalną oraz naukowo-badawczą. Planowana jest między innymi budowa laboratoriów , boksów dla zwierząt oraz bloków operacyjnych.

W Centrum będą prowadzone badania przemysłowe na potrzeby branży farmaceutycznej, przetwórstwa rolno-spożywczego i innych. Badania metabolizmu substancji czy niestandardowego żywienia zwierząt będą mieściły się w ofercie centrum. Będzie można też skorzystać z usług banku genetycznego małych gryzoni.

Dane liczbowe dla całego kompleksu:
Powierzchnia zabudowy – 3 571,35 m2
Powierzchnia użytkowa – 10 685,91 m2
Kubatura – 53 460,84 m3

Okres realizacji projektu: grudzień 2011 – wrzesień 2015

Wartość całkowita projektu: 76 000 000,00 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 68 400 00,00 PLN

 

Postep prac

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt i wykonanie xeo-Design

Copyright © 2013 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie : Polityka Cookies