Biuro Projektu

Ul. Akademicka 13 pokój 501 A, 20-950 Lublin

tel./fax: 81 445 65 99

e-mail: fundusze.unijne@up.lublin.pl

Polecane strony

rpw
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
www.polskawschodnia.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy
www.kpk.gov.pl

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
www.rpo.lubelskie.pl

Portal Funduszy Strukturalnych
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Portal – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
www.lawp.lubelskie.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Postep prac

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt i wykonanie xeo-Design

Copyright © 2013 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie : Polityka Cookies