Biuro Projektu

Ul. Akademicka 13 pokój 501 A, 20-950 Lublin

tel./fax: 81 445 65 99

e-mail: fundusze.unijne@up.lublin.pl

O projekcie

25 października 2011 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”, zgłoszonego do działania I.3 „Wspieranie innowacji ” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Centrum Patologii i Terapii Zwierząt powstanie przy ul. Głębokiej w Lublinie, w sąsiedztwie nowego Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Znajdą się tu siedziby czterech katedr Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zajmujących się chorobami zakaźnymi i wewnętrznymi, chirurgią i rozrodem Zwierząt, a mianowicie:

 • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych (dotychczas zajmujące budynki o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 430 m2)
 • Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt (dotychczas zajmujące budynki o łącznej powierzchni ok. 2 000 m2)
 • Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt (dotychczas zajmujące budynki o łącznej powierzchni całkowitej ok. 2 470m2)
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt (dotychczas zajmujące budynki o powierzchni całkowitej ok. 1800 m2).

Przedsięwzięcie zakłada budowę Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w którym będą się mieściły: laboratoria naukowo-badawcze (11 szt.), audytoria, pracownie naukowe oraz pomieszczenia techniczne do prowadzenia badań ciągłych i klinicznych. Laboratoria będą m.in. obejmować takie obszary działalności naukowo-badawczej jak: biochemia, badania in vitro, mikrobiologia, mikroskopia elektronowa, wykorzystanie izotopów, analiza biologiczna, analiza aminokwasów, itd.

Budynek A, czyli Klinika Dużych Zwierząt, będzie miał prawie 8 tys. m². Klinika Małych Zwierząt, mieszcząca się w budynku B, to prawie 3 tys. m². Znajdą się tutaj także pomieszczenia diagnostyczne, zabiegowe, blok operacyjny i boksy dla zwierząt – w jednym budynku dla zwierząt dużych, w drugim dla zwierząt małych.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaś grupę docelową w projekcie stanowi liczne grono przedsiębiorstw zainteresowanych wynikami badań przedklinicznych i klinicznych w szeroko pojętych naukach weterynaryjnych.

Nowo wybudowane Centrum będzie miało szeroką ofertę badawczą dla przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach gospodarki. W dużej mierze będą to badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne na potrzeby określonych grup przedsiębiorstw (np. branży farmaceutycznej lub przetwórstwa rolno-spożywczego), które dzięki temu będą mogły wypracować bądź wdrożyć rozwiązania innowacyjne na skalę kraju. Oferta badawcza będzie m.in. obejmowała:

 • wykonywanie badań przedklinicznych nowych produktów leczniczych dla medycyny ludzkiej (wymaga to tworzenia modeli zwierzęcych chorób, na których jest możliwe testowanie nowych produktów leczniczych),
 • wykonywanie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną produktów leczniczych weterynaryjnych na docelowych gatunkach zwierząt i konkretnych przypadkach chorobowych w module klinicznym,
 • usługi immunizacyjne,
 • zaplecze badawcze do wykonania eksperymentów i zabiegów operacyjnych na zwierzętach,
 • wykonywanie badań nad farmakokinetyką, farmakodynamiką czy metabolizmem różnych substancji,
 • wykonywanie badań nad żywieniem zwierząt niestandardowymi dietami,
 • specjalistyczne obserwacje,
 • usługi banku genetycznego posiadanych materiałów szczepów małych gryzoni do zakładania nowych hodowli oraz grupy zwierząt eksperymentalnych według wieku, wagi, płci i faz cyklu.

Inwestycja będzie kosztowała 76 mln zł, dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej wyniesie 68,4 mln zł. Koszt wyposażenia laboratoriów weterynaryjnych to ponad 24,2 mln zł.

 

Postep prac

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt i wykonanie xeo-Design

Copyright © 2013 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie : Polityka Cookies